Huisartsen
van Nederland

Slimme oplossingen voor huisartsenzorg.

Er is een structureel en groeiend tekort aan huisartsen en ander eerstelijnszorgpersoneel. Om de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden moet er iets veranderen. Daarom introduceren wij Huisartsen van Nederland. Huisartsen van Nederland is in 2020 opgericht door een huisarts voor huisartsen. Als stille kracht achter de schermen bieden wij dé oplossing om het tekort aan eerstelijns zorgpersoneel toekomstbestendig aan te pakken, door ons patientflow managementsysteem met een online triagemodule op basis van artificial intelligence (AI).

Gebruik van het systeem vergroot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt, terwijl het de werkdruk vermindert en de capaciteit van de praktijk verhoogt.

Door de inzet van slimme triagesoftware:

Huisartsen van Nederland icon

Is een stijging van de normpraktijk mogelijk

Huisartsen van Nederland icon

Dalen de praktijkkosten door een efficiënte inzet van personeel

Huisartsen van Nederland icon

Dalen de zorgkosten door een afname van het aantal onnodige consulten

Huisartsen van Nederland icon

Blijft er meer tijd over voor echt patiëntencontact

De voordelen van Huisartsen van Nederland

De patient flow management software is een uitkomst voor huisartsenpraktijken die goede zorg willen blijven leveren ondanks de toenemende druk op de beschikbare middelen en de stijgende zorgvraag.

De software is niet alleen geschikt voor praktijken die te kampen hebben met onderbezetting van zowel huisartsen als ondersteunend personeel, ook praktijken die de wens hebben om te groeien of praktijken die taakverschuiving naar ander gespecialiseerd personeel wensen, kunnen de software hiervoor inzetten als hulpmiddel. De voordelen van het gebruik van het systeem:

icoon Tijdsbesparing

Tijdsbesparing​​

De uitgebreide digitale triage gecombineerd met de eenvoudige wijze van afhandeling van zorgvragen door de assistente via het medewerkersdashboard zorgen voor een afname van de telefoondruk en een beter getrieerd spreekuur met voorinformatie, waardoor zowel de assistente als huisarts tijd besparen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de patient die dat behoeft en neemt de druk op de praktijk af.

Icoon Verbeterde patiënttevredenheid

Hoge patiënttevredenheid

Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface begeleidt de patiënt naar de juiste plaats binnen de zorgketen op het juiste moment, zonder onnodige consulten. De service is 24/7 beschikbaar en biedt flexibiliteit in tijdstip en wijze van contact met de zorgverleners, zonder ongedifferentieerde wachtrijen. meer dan 93% van de gebruikers beoordeelt de software als goed of excellent.

Icoon Verbeterde werkomgeving

Hoge medewerkerstevredenheid

De inzet van de slimme triagesoftware zorgt voor lagere werkdruk en helpt het zorgpersoneel om de steeds toenemende werkdruk aan te kunnen. Door de werkprocessen slimmer in te richten, kunnen ondersteunende zorgverleners desgewenst een gevarieerder takenpakket krijgen en doorgroeien in hun ambitie. Dit draagt bij aan een hogere mate van werkplezier, een lager percentage ziekteverzuim en een lagere doorloop van personeel.

Huisartsen van Nederland Tijdsbesparing Lagere praktijkkosten

Kostenbesparing

Inzicht in realtime data geeft praktische informatie voor de praktijk over piekbelastingen en incidenties van aandoeningen waardoor werkstromen en personele bezetting kunnen worden geoptimaliseerd en medewerkers gericht kunnen worden getraind. Alle zorgverleners kunnen effectief worden ingezet op basis van capaciteit en kunde. Er komt meer tijd beschikbaar voor de patiënten die dat echt nodig hebben, terwijl er meer patiënten bediend kunnen worden per huisarts.

Icoon Kwaliteitsverbetering van de zorg

Kwaliteitsverbetering van de zorg

Door de uniforme werkwijze in afwikkeling van zorgvragen en efficiënte werkprocessen ontstaat er een kwaliteitsverbetering in de eerstelijns zorg.

Ineens had ik weer tijd voor andere dingen.