Oplossing

Huisartsen van Nederland biedt met haar slimme triagesoftware een efficiënt patiëntenflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. De patiënt wordt door het systeem eenvoudig en gestructureerd door de AI machine heen geleid, waarbij een volledige anamnese wordt verkregen. De AI machine herkent meer dan 1000 symptomen, diagnoses en condities. Vervolgens geeft het systeem aan de medeweker een urgentie advies en differentiaal diagnose. Na beoordeling hiervan door de assistente, kan direct digitaal contact worden gelegd met de patiënt via het medewerkersplatform. Assistentes hoeven de patiënt dus niet terug te bellen terwijl de triage wordt geoptimaliseerd en uitgebreid. Hierdoor worden niet alleen de assistentes vrijgespeeld, zodat zij meer patiëntgebonden taken kunnen gaan overnemen van de huisarts; ook de huisarts zelf krijgt een beter getrieerd en gedifferentieerd spreekuur waarin meer tijd bestaat voor de patiënt.

oplossingen voor de gezondheidszorg

De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats

Het online triage en patiënt flow management systeem leidt de patiënt op een tijdige en kosteneffectieve manier naar de juiste zorgverlener op de juiste plaats. Het systeem helpt huisartsenpraktijken niet alleen om hun patiënten een betere toegang tot de huisartsenpraktijken te bieden, maar ondersteunt ook bij het efficiënt beheren van de patiëntenstroom door de zeer intuïtieve medewerkers interface. Ook biedt het systeem medische inhoudelijke ondersteuning aan het personeel. Hierdoor kan de praktijk de taakverdeling van het (ondersteunend) zorgpersoneel op gemakkelijke wijze herdefiniëren en optimaliseren, waardoor er flexibel, deels op afstand en met minder middelen een betere dienstverlening en hogere kwaliteit van zorg kan worden geleverd tegen lagere kosten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de software te gebruiken in combinatie met de service van een centraal triagecentrum via Hulparts b.v. waardoor ondersteunend personeel in de praktijk wordt vrijgespeeld om directe patiëntenzorg te leveren. Indien de praktijk nog meer tijd wil vrijmaken voor medisch inhoudelijke taken, kunnen ook andere services zoals de administratievoering, huisvesting en facility management, IT services, centrale inkoop, kwaliteitsmanagement en personeelsdiensten worden ondergebracht bij Hulparts b.v., zonder dat de praktijk haar zelfstandigheid verliest. Indien een praktijkhouder echter toe is aan opvolging of de verantwoordelijkheid om andere redenen volledig wil overdragen, bestaat via Stichting Artshuis de mogelijkheid tot praktijkovername, waarbij de huisarts in overleg wél de mogelijkheid kan behouden om regie te blijven voeren.

icoon Tijdsbesparing

Tijdsbesparing die kan worden geïnvesteerd in meer patiëntencontact

One medische AI-machine integreert naadloos in bestaande zorgprocessen. Het kan een primair gezondheidsprobleem identificeren, de urgentie ervan onderkennen en de patiënt op tijd en kosteneffectief naar de juiste zorgverlener leiden. Het biedt ook belangrijke achtergrondinformatie voor zorgprofessionals door de geïntegreerde diagnose module en maakt proactieve interactie met de patiënt mogelijk vanuit de medewerkers interface. Op deze manier wordt er niet alleen veel tijd bespaard aan de voorkant van het proces middels een efficiëntere triage en beheer van de patiëntenstroom, maar wordt er ook veel tijd bespaard tijdens het afwikkelen van de zorgvraag doordat een uitgebreide anamnese op basis van AI direct voorhanden is en de diagnose module helpt bij de klinische besluitvorming van de zorgverlener. Daarnaast kan de volledige triagefunctie centraal en op afstand worden ondergebracht in het triagecentrum van Hulparts b.v. waardoor ondersteunend personeel in de praktijk wordt vrijgespeeld om directe patiëntenzorg te leveren. De tijd die overblijft komt beschikbaar voor de zorgvragen die meer tijd behoeven en voor het bedienen van een grotere patiëntenpopulatie. Indien de praktijk meer ondersteuning wenst, kunnen zij ook andere diensten afnemen van Hulparts b.v., zoals bijvoorbeeld de administratievoering, huisvesting en facility management, IT services, centrale inkoop, kwaliteitsmanagement en personeelsdiensten, zodat de praktijkhouder meer tijd overhoudt voor medisch inhoudelijke taken.

Icoon Verbeterde patiënttevredenheid

Verbeterde patiënttevredenheid ​

De software zorgt dankzij de zeer intuïtieve patiënten interface voor een verbeterde patiëntervaring. 90% van de patiënten beoordeelt de service als goed of uitstekend. Door de web based beschikbaarheid is de software 24/7, vanaf elke locatie en elk device toegankelijk voor de patiënt, zonder dat zij hiervoor een app hoeven te downloaden. Patiënten worden op eenvoudige wijze door de gevalideerde medische AI heengeleid en krijgen daarna duidelijke en efficiënte feedback op hun (zorg)vraag. Dit wordt door de juiste professional, op de wijze (digitaal, telefonisch, tekstbericht) en op het tijdstip dat de patiënt schikt geleverd. Dit betekent dat patiënten niet meer afhankelijk zijn van ongedifferentieerde wachtrijen aan de telefoon om contact te leggen met de praktijk en het bespaart hen onnodige spreekuurafspraken op ongewenste tijdstippen.

Icoon Verbeterde werkomgeving

Verbeterde werkomgeving

Door de overzichtelijke medewerkers interface, die het beheer van patiëntenstromen eenvoudig en efficiënt maakt, de ondersteuning door de AI in klinische besluitvorming, en de mogelijkheid tot flexibel en op afstand werken, ontstaat er een lagere werkdruk voor alle zorgmedewerkers. Doordat het gebruik van de software ziet op toename van inzet van onze goed opgeleid medisch zorgpersoneel in de directe patientenzorg (“aan het bed”), wordt het ondersteunend personeel de kans geboden om door te groeien in hun functie en ambitie. Daarbij dragen afwisselende werkzaamheden bij aan het werkplezier en zorgen voor een lagere doorloop en ziekteverzuim onder het personeel. De triage concordantie tussen arts en systeem bedraagt 85% en 99% van de spoedgevallen (de meest belangrijke uitkomstmaat) wordt correct getrieerd, blijkt uit directe terugkoppeling van zorgverlener.

Huisartsen van Nederland Tijdsbesparing Lagere praktijkkosten

Lagere praktijkkosten ​

Door de werkstromen binnen de praktijk op een slimme manier in te richten en de patiëntenstroom via de slimme triagesoftware te categoriseren is een herverdeling van de personele bezetting mogelijk. Lagere complexe zorg hoeft niet meer alleen door de huisarts tijdens een fysiek spreekuur te worden geleverd. Ons goed opgeleid en bekwame Nederlandse zorgpersoneel kan veel doelmatiger worden ingezet in de directe patiëntenzorg. Met gerichte opleiding en scholing kan er substitutie van zorgverlening van de huisarts naar lager geschoold, en dus goedkoper, personeel plaatsvinden. Dit heeft een aantoonbaar direct positief effect op de praktijkkosten aangezien de patiëntenpopulatie kan groeien tegen lagere personeelskosten. Doordat de software voorziet in een uitgebreide anamnese en differentiaal diagnose kan, naast de verschuiving naar een andere zorgverlener, ook verschuiving van fysieke naar telefonische consulten plaatsvinden. De gemiddelde consultduur kan eveneens substantieel worden ingekort. Dit levert naast een tijdsbesparing voor de zorgverleners ook een besparing op consultkosten voor de zorgverzekeraar en dus de hele maatschappij. Met de dashboard functie in de medewerkers interface kan daarnaast direct worden gestuurd op diverse stuurvariabelen. Alle gegevens kunnen worden gemonitord in real time of ver terug in de tijd. Er kan op alle verschillende variabelen, personen en afdelingen worden ingezoomd. Er is volledig inzicht in welke ziektes of klachten de capaciteit van de praktijk opvullen. Hiermee kan de personele bezetting worden geoptimaliseerd of bijvoorbeeld bijscholingen van het personeel op afgestemd worden, wat ten goede komt aan de efficiëntie en daarmee de overheadkosten voor de praktijk minimaliseert.

Icoon Kwaliteitsverbetering van de zorg

Kwaliteitsverbetering van de zorg​

Door het gebruik van artificial intelligence vinden diagnostische overwegingen altijd op dezelfde manier plaats. Het systeem raakt nooit moe of verveeld, is 24/7 beschikbaar en weerspiegelt geen subjectieve observaties of individuele kwaliteitsverschillen. Hierdoor ontstaat een uniforme werkwijze in afwikkeling van zorgvragen waardoor een hogere kwaliteitsstandaard ontstaat. Door de patiënttevredenheid en doelmatige afwikkeling van zorgvragen ontstaat een hoog niveau van zorgverlening.

Ineens had ik weer tijd voor andere dingen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?