Passende zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener via de juiste contactmethode

Huisartsen van Nederland biedt met haar slimme triagesoftware een efficiënt patiëntflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.

Hoe werkt het?

De patiënt kan zijn of haar zorgvraag indienen via het patiëntenplatform (24/7 benaderbaar via een webpagina). Het algoritme begeleidt de patiënt aan de hand van de voor de klacht relevante triagevragen, zonder dat dit de assistente tijd kost. De zorgvraag van de patiënt komt vervolgens overzichtelijk binnen op het medewerkersplatform waarna de medewerker de zorgvraag binnen het platform op eenvoudige wijze digitaal (per sms) kan afhandelen zonder de patiënt te hoeven terugbellen. Doordat het systeem de reeds getrieerde zorgvraag overzichtelijk aanbiedt aan de assistente en de AI-machine daarbij suggesties doet over de urgentie van de zorgvraag met een bijbehorende differentiaaldiagnose, kost het de assistente in vergelijking tot gewone telefonische triage 60% minder tijd om de zorgvraag af te handelen. Dit bij uitgebreidere anamnese en gelijkblijvende of zelfs betere triagekwaliteit. Doordat de assistente beschikking heeft over meer informatie vooraf, kan zij beter bepalen of de zorgvraag ook door een andere zorgverlener dan de huisarts kan worden afgehandeld of op een andere manier. Door deze ondersteuning in de taakherschikking van het personeel van de praktijk, krijgt de huisarts een beter getrieerd spreekuur en kan de praktijk meer patienten bedienen. Daarnaast kan de assistente de zorgvragen op volgorde van urgentie afhandelen op een door haar gekozen tijdstip, wat de efficiëntie en planbaarheid van de personele inzet ten goede komt. Naast de AI-triagemodule voor nieuwe medische of psychische klachten biedt het systeem ook de mogelijkheid tot het indienen van andere typen vragen, zoals het opvragen van uitslagen, herhaalrecepten aanvragen, het inplannen van controle afspraken en het doorgeven van glucosecurves of administratieve wijzigingen. Hierdoor biedt ons systeem volledige service aan patiënten, welke via het medewerkersplatform eveneens digitaal kunnen worden afgehandeld door de medewerkers zonder telefonisch contact met de patiënt te hoeven leggen.

Een uniek systeem

In tegenstelling tot andere machines of softwareoplossingen die enkel differentiaaldiagnoses afgeven als spreekuurvoorbereiding en waarbij patiënten zelf besluiten wel of geen afspraak in te plannen, bieden wij dus een uniek patientflowmanagement systeem in combinatie met onze AI-machine. Hierbij beoordelen de assistentes de getrieerde zorgvragen voorafgaand aan het spreekuur. Met behulp van de uitgebreide anamnese en adviezen van het systeem zullen zij zelf besluiten wat voor de patiënt passende zorg is, op welk moment dit moet plaatsvinden en door welke zorgverlener dit kan worden gegeven. De assistentes behouden dus de regie en nemen de eindbeslissing zelf. Vervolgens kunnen zij direct via de sms-module contact leggen met de patiënt om deze vervolgstap af te handelen (bv uitnodiging spreekuurconsult huisarts/assistente, telefonisch consult huisarts/assistente, zelfzorgadviezen of uitslagen doorgeven et cetera). Het systeem heeft dus effect op het gehele traject dat de patiënt aflegt; vanaf het eerste moment van zorgvraag indienen tot afhandeling ervan tijdens bijvoorbeeld het consult. Deze unieke feature biedt dus veel méér dan alleen een spreekuurvoorbereiding voor een huisartsconsult en dit vertaalt zich terug in de uitgebreidere voordelen die onze software biedt ten opzichte van andere systemen op de markt.

Ervaring

Met meer dan 3.1 miljoen ingediende zorgvragen verspreid over meer dan 500 zorgcentra in Finland, Engeland en Nederland is er sinds 2016 inmiddels ruime ervaring opgedaan met het systeem. Maandelijks gaan er meer dan 225.000 zorgvragen door het systeem en hebben ruim 3.6 miljoen patiënten toegang tot het digitale triage- en patientflowmanagement systeem. In Nederland hebben inmiddels ruim 100.000 patiënten toegang tot de software. 95% van de gebruikers zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over de software.

Veiligheid

De concordantie in triage tussen het systeem en medische professionals is 98% bij noodgevallen (noodgeval vs non-noodgeval) en 65% op de overige urgenties. 12% van de zorgvragen worden getrieerd als noodgeval versus 30% bij conventionele methoden. Het systeem is dus niet te defensief, zoals veelal het geval is bij de huidige AI-machines die vaak ook direct advies aan de patiënt geven, terwijl de veiligheid is gewaarborgd.

De binnengekomen zorgvragen worden voorafgaand aan het spreekuur beoordeeld.

Het systeem verschaft een volledige anamnese, suggesties voor een differentiaaldiagnose en urgentieadvies.

Dit bespaart tijd voor de triagist en de huisarts, maar de triagist is wél degene die de eindbeslissing neemt.

Onze oplossing digitaliseert niet het spreekuur.

Onze oplossing vervangt niet de huisarts of de doktersassistent.

Onze oplossing neemt geen ‘black box’ beslissingen over patiënten zonder menselijke tussenkomst

Ineens had ik weer tijd voor andere dingen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?