ICT koppelingen

Wij werken hard aan integraties met de bestaande en in ontwikkeling zijnde huisarts informatiesystemen (HISsen) en portalen. Daarnaast hebben wij inmiddels koppeling met de Pharmeon app gerealiseerd die patiënten direct doorlinkt naar onze AI machine en werken wij aan verdere integraties met de andere patiëntenapps en -portalen die op de markt zijn.

Starten met de software

Indien u besluit te willen starten met onze software volgt een implementatietraject. Nadat wij samen met u uw huidige knelpunten en toekomstige wensen hebben geïnventariseerd, zullen wij uw gepersonaliseerde platform bouwen zodat deze geheel naar uw wens aansluit op de bestaande processen binnen uw praktijk(en). Dit duurt gemiddeld circa 6 weken. In de tussentijd begeleiden wij u met advies over de stappen die u kunt nemen met betrekking tot het informeren van uw patiënten. Zo leveren wij voorbeeldteksten en een filmpje voor op uw website, een ontwerp van flyers, tekst voor een mailing aan uw patiënten en teksten voor het inspreken van uw wachtbandje of voor op uw wachtkamerscherm. Ook begeleiden en adviseren wij u met de technische vereisten voor optimaal gebruik van het systeem, zoals integratie met uw patiëntenapplicatie/-platform. Vlak voor de go-live datum zullen wij een training verzorgen voor al het personeel van uw praktijk, waarna u goed voorbereid met uw medewerkers kunt beginnen! Het totale traject duurt in totaal tussen de 4 en 8 weken.

Kosten

Aan het bouwen van uw gepersonaliseerde platform en het gebruik van de software zitten kosten verbonden. Kosten die u door de besparingen snel zult terugverdienen en die (deels) door de zorgverzekeraar worden vergoed. Voor het bouwen van het basis platform en begeleiden van het implementatietraject rekenen wij een eenmalige fee van €1500 exclusief btw. Indien er voor een praktijk meerdere platformen moeten worden gebouwd of meerdere trainingen moeten worden gegeven wegens de grootte van de praktijk zullen wij u een persoonlijke offerte aanbieden voor de meerkosten hiervan.

Daarnaast rekenen wij voor gebruik van de software een licentie fee per ingeschreven patiënt per jaar. Deze licentie fee wordt in veel gevallen (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. Hierover kunnen wij u persoonlijk verder informeren.

Met VGZ loopt er inmiddels een pilot waaraan 17 huisartsenpraktijken en ruim 65.000 patiënten deelnemen. Tijdens deze pilot van 2 jaar zullen wij samen met VGZ diverse parameters monitoren, zoals onder andere patiënttevredenheid, medewerkerstevredenheid, afname in consultaantallen en verschuiving van de consultmix.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?