ICT koppelingen

Wij werken hard aan integraties met de bestaande en de in ontwikkeling zijnde huisarts informatiesystemen (HISsen) en portalen. Op dit moment hebben wij een integratie met het portaal van MijnGezondheid.net. Indien de integratie voor de praktijk is geactiveerd, wordt de “HvNL access powered by Klinik” tegel getoond aan de patiënt bij het maken van een afspraak of het sturen van een eConsult. Op het moment dat de patiënt op deze tegel klikt, wordt er in een nieuw tabblad het voor de praktijk ontworpen triageplatform opgestart.

Daarnaast hebben wij een integratie met het UW Zorg Online platform. De module is als extra menu “Direct Contact” vindbaar in het menu van het Uw Zorg online platform. Als patiënten op de module klikken worden zij doorgestuurd naar de “Huisartsen van Nederland” omgeving van de praktijk.

Starten met de software

Indien u besluit te willen starten met onze software volgt een implementatietraject. Nadat wij samen met u uw huidige knelpunten en toekomstige wensen hebben geïnventariseerd, zullen wij uw gepersonaliseerde platform bouwen zodat deze geheel naar uw wens aansluit op de bestaande processen binnen uw praktijk(en). Dit duurt gemiddeld circa 6 weken. In de tussentijd begeleiden wij u met advies over de stappen die u kunt nemen met betrekking tot het informeren van uw patiënten. Zo leveren wij voorbeeldteksten en een filmpje voor op uw website, een ontwerp van flyers, tekst voor een mailing aan uw patiënten en teksten voor het inspreken van uw wachtbandje of voor op uw wachtkamerscherm. Ook begeleiden en adviseren wij u met de technische vereisten voor optimaal gebruik van het systeem, zoals integratie met uw patiëntenapplicatie/-platform. Vlak voor de go-live datum zullen wij een training verzorgen voor al het personeel van uw praktijk, waarna u goed voorbereid met uw medewerkers kunt beginnen! Het totale traject duurt in totaal tussen de 4 en 8 weken.

Kosten

Aan het bouwen van uw (gepersonaliseerde) platform en het gebruik van de software zitten kosten verbonden. Kosten die u door de besparingen snel zult terugverdienen en die (deels) door de zorgverzekeraar worden vergoed. 

Daarnaast rekenen wij voor gebruik van de software  licentie kosten per ingeschreven patiënt per jaar. Deze licentie kosten worden in veel gevallen (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. VGZ en CZ bieden inmiddels beide een vergoeding aan praktijken voor digitalisatie. Voor CZ is dit het addendum ”Praktijkdigitalisatie” en voor VGZ gaat het om het addendum ”Digitale Slimme Triage”.  Voor vragen over deze vergoeding kan je contact opnemen met je zorginkoper. Met Zilveren kruis en Menzis zijn wij nog in gesprek. Indien u  verder nog vragen  heeft kunt u deze altijd stellen aan servicedesk@huisartsenvannederland.nl

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?