Voor huisartsen

Meer zorg leveren met minder mensen, dat is de uitdaging waar we voor staan. Als huisarts bent u bekend met de werkdruk, de tekorten aan personeel en de drukke en vaak lastig planbare dagen. Huisartsen van Nederland is er voor u. Met onze digitale oplossing ontlasten we huisartsenpraktijken door de spreekuren te plannen op basis van zorgbehoefte via een efficiënte patiënten flow interface. Dit zorgt voor aantoonbare lagere werkdruk, een afname van het aantal overbodige consulten en een hoge mate van planbaarheid.

Voor uw personeel betekent dit meer werkplezier en de mogelijkheid om hun medische expertise ten volle te ontwikkelen en benutten. Voor uw patiënt betekent dit geen lange, ongedifferentieerde wachtrijen meer aan de telefoon en geen onnodige f2f consulten. Een snelle afhandeling van hun klacht of vraag op het juiste moment, de juiste plaats, via de juiste zorgverlener en het juiste contactplatform. Voor uzelf als huisarts betekent dit een afname in het aantal consulten zodat er meer tijd vrijkomt voor de patiënt die dat behoeft. Dit zorgt voor ervoor dat niet alleen uw praktijkgrootte kan toenemen, maar het levert ook een directe kostenbesparing op door de taakverdeling van het (ondersteunend) zorgpersoneel te herdefiniëren en optimaliseren. Hierdoor kan er flexibel, deels op afstand en met minder middelen een betere dienstverlening en hogere kwaliteit van zorg worden geleverd tegen lagere kosten.

Daarnaast bestaat voor u als praktijkhouder de mogelijkheid om de software te gebruiken in combinatie met de service van een centraal triagecentrum via Hulparts b.v. waardoor ondersteunend personeel in de praktijk wordt vrijgespeeld om directe patiëntenzorg te leveren. Indien u nog tijd wil vrijmaken voor medisch inhoudelijke taken, kunt u ook andere services zoals de administratievoering, huisvesting en facility management, IT services, centrale inkoop, kwaliteitsmanagement en personeelsdiensten onderbrengen bij hulparts bv, zonder dat de praktijk haar zelfstandigheid verliest. Indien een praktijkhouder echter toe is aan opvolging of de verantwoordelijkheid om andere redenen volledig wil overdragen, bestaat via Stichting Artshuis de mogelijkheid tot praktijkovername, waarbij u als huisarts in overleg wél de mogelijkheid kan behouden om regie te blijven voeren.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?