Voor huisartsen

Meer zorg leveren met minder mensen, dat is de uitdaging waar we voor staan. Als huisarts bent u bekend met de werkdruk, de tekorten aan personeel en de drukke en vaak lastig planbare dagen. Huisartsen van Nederland is er voor u. Met onze digitale oplossing ontlasten we huisartsenpraktijken door de spreekuren te plannen op basis van zorgbehoefte via een efficiënte patiëntflow interface. Dit zorgt voor aantoonbare lagere werkdruk, een afname van het aantal overbodige consulten en een hoge mate van planbaarheid.

Voor uw personeel betekent dit meer werkplezier en de mogelijkheid om hun medische expertise ten volle te ontwikkelen en benutten. Voor uw patiënt betekent dit geen lange, ongedifferentieerde wachtrijen meer aan de telefoon en geen onnodige fysieke consulten. De zorgvraag van de patiënt wordt op het juiste moment, de juiste plaats, via de juiste zorgverlener en de juiste contactmethode op efficiënte wijze afgehandeld. Voor uzelf als huisarts betekent dit een afname in het aantal (fysieke) consulten en verschuiving van langere naar kortere consulten. De tijd die daardoor vrijkomt kunt u besteden aan de patiënt die meer tijd behoeft of zelfs aan toename van uw praktijkgrootte. Naast extra tijd, levert het herdefiniëren en optimaliseren van de taakverdeling van uw ondersteunend personeel ook een kostenbesparing op. Hierdoor kan er flexibel, deels op afstand en met minder middelen een betere dienstverlening en hogere kwaliteit van zorg worden geleverd tegen lagere kosten.

Ondersteunende diensten

Indien u nog meer tijd wil vrijmaken voor medisch inhoudelijke taken, kunt u ook andere services zoals de administratievoering, huisvesting en facility management, IT services, centrale inkoop, kwaliteitsmanagement en personeelsdiensten onderbrengen bij ons, zonder dat u uw zelfstandigheid verliest.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?