icoon Tijdsbesparing

Tijdsbesparing

De triage van een zorgvraag vindt geautomatiseerd door de AI-machine plaats, zonder dat dit de medewerker tijd kost. De zorgvraag komt daarna gestructureerd binnen op het medewerkersplatform met daarbij een uitgebreide anamnese, differentiaaldiagnose en urgentieadvies, waarna de medewerker de zorgvraag binnen het platform op eenvoudige wijze digitaal (per sms) kan afhandelen zonder de patiënt te hoeven terugbellen. Hierdoor kan de medewerker 60% tijd besparen op de triage. Doordat er meer informatie vooraf aanwezig is, kan de medewerker de zorgvragen op basis van urgentie afhandelen op een zelfgekozen tijdstip, wat de efficiëntie en planbaarheid van de personele inzet verhoogt. Dankzij de uitgebreide triage vooraf krijgt de huisarts een goed getrieerd spreekuur zonder onnodige consulten. Ook is de medewerker vooraf beter in staat te beoordelen of een andere medewerker dan de huisarts de zorgvraag eventueel kan afhandelen. De huisarts zelf houdt hierdoor meer tijd over voor de patiënt die dat behoeft. Tijdens het spreekuurconsult wordt daarnaast ook nog tijd bespaard doordat het systeem reeds veel vragen aan de patiënt heeft gesteld en er een gedegen spreekuurvoorbereiding met anamnese en differentiaaldiagnose voorhanden is. Het systeem heeft dus een tijdbesparend effect op het gehele traject dat de patiënt aflegt; vanaf het eerste moment van zorgvraag indienen tot afhandeling ervan tijdens bijvoorbeeld het consult.

Icoon Verbeterde patiënttevredenheid

Hoge patiënttevredenheid

De software zorgt dankzij de zeer intuïtieve patiënten interface voor een verbeterde patiëntervaring. 95% van de patiënten beoordeelt de service als goed of uitstekend. Door de web-based beschikbaarheid is de software 24/7, vanaf elke locatie en elk device toegankelijk voor de patiënt, zonder dat zij hiervoor een app hoeven te downloaden of ergens in te hoeven loggen. Patiënten worden op eenvoudige wijze door de gevalideerde medische AI heengeleid en krijgen daarna persoonlijke en efficiënte feedback op hun (zorg)vraag van de medewerker. Dit wordt door de juiste professional, op de juiste wijze (digitaal, telefonisch, tekstbericht) en op het tijdstip dat het de patiënt schikt, geleverd. Patiënten zijn niet meer afhankelijk van ongedifferentieerde wachtrijen aan de telefoon om contact te leggen met de praktijk en het bespaart hen onnodige spreekuurafspraken op ongewenste tijdstippen, zonder het persoonlijk contact met de praktijk te verliezen.

Icoon Kwaliteitsverbetering van de zorg

Kwaliteitsverbetering van de zorg​

Door het gebruik van artificial intelligence vinden diagnostische overwegingen altijd op dezelfde manier plaats. Het systeem raakt nooit moe of verveeld, is 24/7 beschikbaar en weerspiegelt geen subjectieve observaties of individuele kwaliteitsverschillen. Hierdoor ontstaat een uniforme werkwijze in afwikkeling van zorgvragen waardoor een hogere kwaliteitsstandaard ontstaat. Door de patiënttevredenheid en doelmatige afwikkeling van zorgvragen ontstaat een hoog niveau van zorgverlening. De gemiddelde triage concordantie tussen alle urgenties die door het systeem worden afgegeven en de arts, bedraagt 85%. Ruim 98% van de noodgevallen (de meest belangrijke uitkomstmaat) wordt correct getrieerd als noodgeval.

Icoon Verbeterde werkomgeving

Hoge medewerkerstevredenheid

Door de overzichtelijke medewerkers interface, die het beheer van patiëntenstromen eenvoudig en efficiënt maakt, de ondersteuning door de AI in klinische besluitvorming en de mogelijkheid tot flexibel en op afstand werken, ontstaat er een lagere werkdruk voor alle zorgmedewerkers. Door het gebruik van de software kan er een verschuiving van de directe patiëntenzorg plaatsvinden van de huisarts naar het ondersteunend zorgpersoneel. Hierdoor krijgt het ondersteunend personeel de kans om door te groeien in hun functie en ambitie. Afwisselende werkzaamheden en verlaging van de werkdruk dragen bij aan het werkplezier en zorgen voor een lagere doorloop en ziekteverzuim onder het personeel.

Huisartsen van Nederland Tijdsbesparing Lagere praktijkkosten

Kostenbesparing

Door de werkstromen binnen de praktijk op een slimme manier in te richten en de patiëntenstroom via de slimme triagesoftware te categoriseren is een herverdeling van de personele bezetting mogelijk. Laag-complexe zorg kan, na gerichte scholing en opleiding, door bekwaam ondersteunend zorgpersoneel dat door gebruik van het systeem wordt vrijgespeeld, worden overgenomen. Dit heeft een aantoonbaar positief effect op de praktijkkosten aangezien de patiëntenpopulatie kan groeien tegen lagere personeelskosten. Doordat de software voorziet in een uitgebreide anamnese en differentiaaldiagnose kan, naast de verschuiving naar een andere zorgverlener, ook verschuiving van langere fysieke consulten naar kortere telefonische of digitale (zelfzorg)consulten plaatsvinden. Dit levert, naast een tijdsbesparing voor de zorgverleners die kan worden geïnvesteerd in praktijkgroei, ook een besparing op consultkosten voor de zorgverzekeraar en dus de hele maatschappij.

Slim beheer

Met de dashboard functie in de medewerkers interface kan direct worden gestuurd op diverse stuurvariabelen. Alle gegevens kunnen worden gemonitord in real time of ver terug in de tijd. Er kan op alle verschillende variabelen worden ingezoomd, zoals aantallen inkomende contacten per dag, type zorgvragen, afhandelingstijd, uitkomstmaten, urgentieverdeling, patiëntenkenmerken en ziektebeelden afgegeven door de dd-machine. Er is volledig inzicht in welke ziektes of klachten de capaciteit van de praktijk opvullen. Op basis van deze informatie kan de personele bezetting verder worden geoptimaliseerd of kunnen de onderwerpen voor bijscholingen van het personeel worden geselecteerd, wat ten goede komt aan de efficiëntie en daarmee de overheadkosten voor de praktijk minimaliseert.