CZ vergoedt in 2023 het gebruik van onze software!

De afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars. De wens om digitale innovaties toe te passen binnen de huisartsenpraktijken is door CZ onderstreept door de toekenning van een vergoeding voor de software. De bekostigingsvorm waar CZ voor kiest is een uniforme bekostiging voor service en bereikbaarheid. In segment S3 met de naam ‘fase 2’. Onder fase 1 valt vergoeding voor het optuigen van de basale infrastructuur. Onder fase 2 vallen digitale triage en het doorgeven van zelfmeting. Vooralsnog is de vergoeding vastgesteld voor een periode van 2 jaar. Het voorwaardenboekje van de S3- en overige prestaties is te vinden op: www.cz.nl/prestaties. Hierin zijn ook de voorwaarden van Service & bereikbaarheid fase 2 te vinden.

 

Overige verzekeraars

Ook met Menzis, Zilveren Kruis en de overige kleinere verzekeraars voeren wij gesprekken. Op dit moment wordt het triage en patientflowmanagement systeem voornamelijk in Brabant en Zeeland gebruikt. Wij zullen de komende maanden praktijken in de overige delen van het land gaan benaderen. Mocht u collega praktijken of zorggroepen kennen met wie wij in contact gebracht kunnen worden, horen wij dit graag. Deze praktijken zullen de gesprekken met de verzekeraars bespoedigen.