Huisartsencoöperatie West-Brabant start regionaal met digitale triage

Laura van Elst
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) kiest als eerste regionale huisartsenorganisatie regiobreed voor de digitale triageoplossing met artificial intelligence (AI). Hiermee wil de huisartsencoöperatie de huisartsen in de regio ontzorgen en de werkdruk verminderen.

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) kiest als eerste regionale huisartsenorganisatie regiobreed voor de digitale triageoplossing met artificial intelligence (AI). Hiermee wil de huisartsencoöperatie de huisartsen in de regio ontzorgen en de werkdruk verminderen.

HCWB werkt hiervoor met de digitale triageoplossing van Huisartsen van Nederland. De patiënt die voorheen de praktijk belde en overleg had met de assistente, vult nu eerst een digitaal intakeformulier in via het patiëntenportaal. Na ontvangst van dit formulier start de triageoplossing en bepaalt de assistente of er een (bel)- afspraak nodig is of dat een email of sms naar de patiënt voldoende is om advies te geven. De communicatie met de patiënt verloopt via een ingebouwde sms-of e-mailmodule. De assistent beoordeelt de digitale formulieren tijdens de reguliere werktijden, wat de telefonische druk moet verminderen. “Ook zorgt de triage ervoor dat er al meer informatie beschikbaar is voor het spreekuur”, aldus Huisartsencoöperatie West-Brabant.

Regiobreed uitrollen

Afgelopen jaar deden enkele leden van Huisartsencoöperatie West-Brabant al een proef met deze triageoplossing. Uit de proef bleek dat patiënten en deelnemende praktijken positief gestemd waren. “Met een verminderde telefoondruk is het mogelijk dat de assistentes een eigen spreekuur draaien, terwijl we door middel van de oplossing even goed bereikbaar blijven als voorheen”, aldus deelnemend huisartspraktijkhouder Adrie Vincenten.

Op basis van de pilotresultaten gaat Huisartsencoöperatie West-Brabant de digitale triage nu geleidelijk in de hele regio uitrollen. “Digitalisering is nodig om de druk op de huisartsenzorg in onze regio te verlagen. Digitale oplossingen zijn altijd ondersteunend aan de persoonlijke huisartsenzorg die voor al onze inwoners bereikbaar moet blijven”, aldus directeur Martijn Kilsdonk. Bij het in gebruik nemen van deze toepassing ondersteunt HCWB bij de adoptie van deze nieuwe technologie in de praktijk.