Onze samenwerking met Klinik Healthcare Solutions

Huisartsen van Nederland werkt aan slimme oplossingen om de druk op de huisartsenzorg te verminderen. Om dat te bereiken is Huisartsen van Nederland in november 2020 een samenwerking aangegaan met het Finse softwarebedrijf Klinik Healthcare Solutions. De eerste pilots van hun triagesoftware in Nederlandse huisartsenpraktijken zijn inmiddels een feit.

Dat de werkdruk onder huisartsen over het algemeen erg hoog is, is een vrij bekend gegeven. In sommige regio’s in Nederland is dat probleem extra nijpend. Daar is ook sprake van een groot tekort aan huisartsen. Het gaat om krimpregio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeland en het tekort zal naar verwachting alleen maar toenemen.

Samen met zorgondernemer Paul Witteman startte van Charlotte van Sassen eind 2019 met Huisartsen van Nederland. Een van hun doelen: een oplossing bieden voor de huisartsentekorten in de krimpregio’s. Van Sassen is praktiserend huisarts, docent en promovenda aan de huisartsopleiding in Rotterdam en CEO van Huisartsen van Nederland.

Ze verbaast zich over de mate waarin Nederlandse huisartsen gebruik maken van technologische oplossingen: “Meer dan de helft (54%) van de Nederlandse huisartsen maakt geen gebruik van digitale gezondheidstoepassingen.” Van Sassen vindt dat een gemiste kans: “Er kan al zó veel met technologie. Maar we lopen in Nederland erg achter, terwijl we met slimme toepassingen ervoor kunnen zorgen dat de patiënt sneller door de juiste zorgverlener wordt geholpen. Dan neemt de werkdruk af en de kwaliteit van zorg toe.”

Huisartsen van Nederland biedt oplossingen om de patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk efficiënter te laten verlopen. Eén van die oplossingen is digitale triage.

Huisartsen van Nederland koos bewust voor de triagetechnologie van Klinik Healthcare Solutions. Charlotte van Sassen legt uit waarom: “Waar veel andere triage-softwareprogramma’s gebruikmaken van standaard vragenlijsten, werkt Klinik met klinisch bewezen algoritmen op basis van kunstmatige intelligentie.”  De vragen die de patiënt krijgt voorgelegd zijn afhankelijk van de antwoorden die hij of zij daarvoor al gaf. Het systeem is zelflerend, weet wat het nog moet aantonen en uitsluiten en haalt informatie uit zogenaamde symptoom- en urgentieclouds. “Dat is uniek en maakt het enorm waardevol” stelt van Sassen.

De online-oplossing voor triage en patiëntstroombeheer van Klinik wordt in Finland, het thuisland van de softwaremaker, door meer dan 50% van de bevolking gebruikt. In Engeland werken meer dan 100 huisartsenpraktijken met deze software, wat betekent dat er ook daar meer dan een miljoen patiënten mee worden bediend.

In combinatie met het gebruik van het triagecentrum kunnen zowel de medewerkers als de patiënten profijt hebben van de efficiëntie en flexibiliteit die de triage op basis van slimme algoritmen oplevert. Van Sassen legt dat uit: “Als de patiënt sneller bij de juiste zorgverlener komt, veranderen en verschuiven de bedrijfsprocessen. De werkdruk neemt af en er ontstaan ook groeikansen. In Engeland en Finland zijn er huisartsenpraktijken die het aantal ingeschreven patiënten met bijna 50% lieten groeien, zonder in te boeten op de kwaliteit van zorg. Volgens Fins onderzoek zouden de zorgkosten bovendien met 14% verminderen.”

Petteri Hirvonen MD is CEO van Klinik en is heel enthousiast over de samenwerking met Huisartsen van Nederland: “De huisartsen van Europa staan in de frontlinie van de vraag naar zorg die exponentieel groeit. Door ons partnerschap met Huisartsen van Nederland kunnen we een digitale oplossing bieden die eerstelijnszorgprofessionals nodig hebben om duurzame zorg van hoge kwaliteit te garanderen.”

Hirvonen benadrukt nog eens hoe bijzonder de triagetoepassing met slimme algoritmen is: “Met een sterke afname van de werkdruk op huisartsen, een afname van het aantal consulten en zorgvragen dat bij de huisarts terechtkomt vermindert de werkdruk.” De ondersteuning in het diagnostisch proces en een sterk verbeterde herverdeling van werkzaamheden tussen de huisarts en diens (gespecialiseerde) zorgmedewerkers spelen daarin een cruciale rol. Hirvonen ziet ook financiële voordelen: “Er ontstaat een betere afstemming tussen vraag en aanbod en je optimaliseert het gebruik van zowel tijd als middelen. Kortom: het gebruik van deze technologie leidt tot een vermindering van zowel klinische als niet-klinische kosten.”

De komende maanden zal in een aantal praktijken in Nederland de software worden geïmplementeerd en getest voordat het op de bredere Nederlandse markt wordt geïntroduceerd. Van Sassen kijkt met vertrouwen uit naar de eerste pilotresultaten: “Ik ben heel benieuwd, maar de eerste berichten zien er positief uit. “De patiënten lijken vooralsnog supertevreden en de doktersassistenten zijn heel blij dat ze minder tijd aan de telefoon hoeven door te brengen en meer betrokken worden bij de fysieke patientenzorg.”

Media contact

Charlotte van Sassen namens HvNL
06 28558239
c.vansassen@huisartsenvannederland.nl

Paul Witteman namens HvNL
06 30944449
p.witteman@inocare.nl

HvNL Rob Benson, Elemental namens Klinik UK
07815098560
robert.b@weareelemental.uk

Over Klinik Healthcare Solutions

Klinik Healthcare Solutions is een technologiebedrijf in de gezondheidszorg dat medisch begeleide oplossingen levert voor het beheer van patiëntenstromen voor eerstelijnszorgverleners. Hierdoor kunnen zorgprofessionals zich concentreren op patiëntenzorg. De technologie van Klinik werkt op basis van klinisch bewezen algoritmen. Het identificeert het primaire gezondheidsprobleem, erkent de urgentie ervan en leidt de patiënt tijdig en kosteneffectief naar de juiste zorgverlener. De technologie biedt een differentiaaldiagnose (een lijst met mogelijke aandoeningen) ter ondersteuining van de huisarts. Dit levert tijdswinst op, maar ook de kans op diagnosefouten zou worden gereduceerd.

Over Huisartsen van Nederland

Bij Huisartsen van Nederland werken we aan slimme oplossingen waarmee iedereen in Nederland, in tijden van toenemende zorgvraag en afnemende huisartsencapaciteit, verzekerd blijft van goede huisartsenzorg. HvNL’s “Stichting Artshuis” is een formule van huisartspraktijken waar de patiëntencapaciteit met 50% kan toenemen, terwijl er meer tijd komt voor de patiënt en de kwaliteit van zorg omhoog gaat. Dat kan door gebruik te maken van een efficiëntere taakverdeling van het zorgpersoneel in de huisartsenpraktijk, gecentraliseerde bedrijfsvoering en door gebruik te maken van digitale innovatie met behulp van triage software op basis van AI in combinatie met een centraal triagecentrum. Daarnaast bieden we onder de naam “Hulparts BV” alle (facility)diensten als losse modules, waaronder de triage software met het triage centrum, voor zelfstandige huisartsenpraktijken. De software is veilig en slim, te koppelen aan het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en is zelflerend en tijdbesparend. Patienten worden sneller en efficiënter geholpen door de juiste zorgverlener. Artsen en ander zorgpersoneel hebben meer tijd voor de patiënt, waardoor zij minder werkdruk ervaren en de kwaliteit van de zorg omhoog gaat.