Slimme AI-software regelt intake patiënt in huisartsenpraktijk

De problemen in de huisartsenzorg zijn alarmerend. Niet voor niets protesteerden de huisartsen vorige week in Den Haag. Misschien was u er wel bij.

Eerder deze week schreef Tomas Göbbels, manager zorginkoop integrale zorg, in zijn blog dat wij ons bewust zijn van de problemen. Wij willen graag bijdragen aan oplossingen. Voor de huisartsen én onze leden.

Eén van de middelen om te komen tot verlichting van de problemen, kan volgens ons digitalisering zijn. Daarom werken wij mee aan een grootschalige pilot met de software Klinik Access. De organisatie Huisartsen van Nederland levert deze software in Nederland.

65.000 patiënten hebben toegang

17 huisartsenpraktijken in Nederland, met in totaal 65.000 patiënten, starten met de software. Klinik Access werkt met kunstmatige intelligentie. In Finland en het VK gebruiken al 500 gezondheidsinstellingen deze software. Huisartsen van Nederland, opgericht door huisarts Charlotte van Sassen, levert de software aan huisartsenpraktijken, met aanpassingen voor de Nederlandse omstandigheden.

Hoe werkt het

De software ondersteunt het werk van de assistent en huisarts. Dat gaat als volgt:

  • Een patiënt met een gezondheidsprobleem geeft zijn zorgvraag online door. Hij of zij vult daarvoor online een vragenlijst in. De software helpt de patiënt op een eenvoudige manier door de vragenlijst heen.
  • Op basis van de vragenlijst geeft de software een samenvatting en een differentiaaldiagnose aan de assistent. Ook schat de software de urgentie in (triage). De assistent ontvangt de adviezen in zijn of haar medewerkersportaal.
  • De assistent bepaalt op basis van het advies de vervolgstap, bijvoorbeeld zelfzorg, een telefonisch advies of afspraak voor een consult.
  • De assistent heeft via het systeem sms-contact met de patiënt. Bijvoorbeeld om direct een afspraak te maken of zelfzorgadvies te geven.
  • De assistent is minder tijd kwijt aan de telefoon en kan zijn of haar tijd beter indelen. De assistent kan daardoor eenvoudige behandelingen of spreekuren oppakken. Doordat de assistent taken van de huisarts overneemt, heeft deze meer tijd voor de patiënt in de spreekkamer.

Een oplossing voor iedereen

Charlotte van Sassen vertelt: “Ik ben met Huisartsen van Nederland gestart omdat ik de druk op de eerstelijnszorg enorm zag toenemen. Ik zocht een oplossing voor iedereen: meer tijd voor de kerntaken van praktijkmedewerkers, hun capaciteiten en ambities meer benutten én een betere bereikbaarheid en (zorg)kwaliteit voor patiënten. Nieuwe technologieën ondersteunen hierbij, mits je ze op de juiste manier inzet en toepast. Dat betekent in de praktijk een hybridemodel tussen techniek en personeel, waarbij ons systeem de medewerker ondersteunt en tijd bespaart. Maar de medewerker neemt altijd de eindbeslissing en niet de computer.”

Eerste ervaringen positief

Huisartsenpraktijk Reedijk in Roosendaal pionierde al een jaar met de software. De resultaten zijn veelbelovend. “Door het gebruik van deze nieuwe software komen er aanzienlijk minder telefoontjes binnen bij mijn assistentes. Zij kunnen met behulp van de adviezen van de software zelfzorgadviezen geven of sommige vragen al beantwoorden. Hierdoor heb ik het minder druk en ervaren zij meer werkplezier”, vertelt huisarts Lonneke Reedijk.

Patiënten tevreden over nieuwe manier van werken

In huisartsenpraktijk Reedijk blijkt ruim negentig procent van de patiënten tevreden met de nieuwe werkwijze. Ook oudere patiënten melden hun zorgvraag online aan. De patiënten ervaren ook de voordelen van dit systeem:

  • Lang wachten aan de telefoon hoeft niet.
  • Patiënten kunnen hun zorgvraag indienen, wanneer ze maar willen. Dus ook buiten kantooruren.
  • Voor kleine zorgvragen hoeven ze niet meer naar de huisarts. De assistent beantwoordt deze vragen. En kan eenvoudige behandelingen uitvoeren.

Coöperatie VGZ financiert en ondersteunt

Wij financieren deze pilot. Zo kunnen huisartsen pionieren met de software, zonder zich geen zorgen te maken over de financiën. Max Andriessen, expert zorg bij VGZ, ondersteunt de deelnemers: “Naast financiering helpen we, samen met Huisartsen van Nederland, bij het verzamelen van de resultaten. We willen weten of deze innovatie bijdraagt aan een oplossing voor het personeelstekort in de huisartsenzorg. Gunstige resultaten kunnen andere huisartsen inspireren om ook aan de slag te gaan met dit soort innovaties.”