West-Brabantse huisartsenorganisatie kiest voor digitale triage!

Huisartsencoöperatie West-Brabant heeft als eerste regionale huisartsenorganisatie gekozen voor een digitale triageoplossing. Hierbij wordt kunstmatige intelligentie toegepast om de patiënten op de juiste wijze te prioriteren. De patiënt die voorheen de praktijk belde en overleg had met de assistente, vult nu eerst een digitaal intakeformulier in. Na ontvangst van dit formulier bepaalt de assistente met ondersteuning van AI of er een afspraak nodig is of dat een e-mail of sms naar de patiënt voldoende is. De coöperatie heeft voor de triageoplossing gekozen van Huisartsen van Nederland. De Huisartsen van Nederland werkten bij de ontwikkeling hiervoor samen met het Finse softwarebedrijf Klinik Healthcare Solutions. In Nederland is ook andere triagesoftware beschikbaar zoals de Medicoo zorgapp die ook met name in de eerste lijn wordt ingezet.

Huisartsencoöperatie West-Brabant heeft als eerste regionale huisartsenorganisatie gekozen voor een digitale triageoplossing. Hierbij wordt kunstmatige intelligentie toegepast om de patiënten op de juiste wijze te prioriteren. De patiënt die voorheen de praktijk belde en overleg had met de assistente, vult nu eerst een digitaal intakeformulier in. Na ontvangst van dit formulier bepaalt de assistente met ondersteuning van AI of er een afspraak nodig is of dat een e-mail of sms naar de patiënt voldoende is.

De coöperatie heeft voor de triageoplossing gekozen van Huisartsen van Nederland. De Huisartsen van Nederland werkten bij de ontwikkeling hiervoor samen met het Finse softwarebedrijf Klinik Healthcare Solutions. In Nederland is ook andere triagesoftware beschikbaar zoals de Medicoo zorgapp die ook met name in de eerste lijn wordt ingezet.

WERKDRUK VERMINDEREN

Het doel van de triagesoftware die Huisartsen van Nederland aanbiedt is, net als bij gelijksoortige software, expliciet het verminderen van de werkdruk in huisartsenpraktijken. Afgelopen jaar deden enkele leden van Huisartsen Coöperatie West-Brabant een proef met deze digitale triageoplossing die goed uitpakte. Adrie Vincenten, huisartspraktijkhouder bij Huisartsenpraktijk Westrand in Roosendaal: “Wij hebben besloten om gebruik te maken van de slimme triageoplossing om te zorgen dat wij minder worden gebeld in de middag. Met een verminderde telefoondruk is het mogelijk dat de assistentes een eigen spreekuur draaien, terwijl we met deze oplossing even goed bereikbaar blijven als voorheen.”

HCWB HELPT BIJ ADOPTIE SOFTWARE

Uit de proef bleek dat zowel patiënten als deelnemende praktijken de proef als positief hebben ervaren. Huisartsenpraktijken worden stap voor stap aangesloten op deze slimme digitale triagetoepassing. Zodra de toepassing in gebruik wordt genomen, ondersteunt HCWB in de praktijk bij de adoptie van deze nieuwe technologie. Vervolgens benadert een patiënt zijn of haar huisarts via het patiëntenportaal, waarna de triageoplossing kan worden gestart.

De patiënt krijgt in het portaal vragen voorgelegd en afhankelijk van de antwoorden komen er eventueel aanvullende vragen. De praktijk krijgt de aanvraag van een patiënt, met de antwoorden op de vragen, binnen in een portaal. Tevens geeft de AI al een aantal mogelijke diagnoses aan. Op basis van al die info bepaalt de assistente welke vervolgstappen er genomen moeten worden, bijvoorbeeld of er een afspraak wordt ingepland, er een belafspraak wordt gemaakt of er een zelfzorgadvies wordt gegeven.

VERTROUWEN IN DIGITALE TRIAGE

De communicatie met de patiënt verloopt via een ingebouwde sms-of e-mailmodule. Hierdoor kan zowel de assistente als de patiënt eenvoudig reageren, zonder dat er direct telefonisch contact nodig is. Het voordeel voor de patiënt is dat deze op ieder tijdstip dat het uitkomt, contact kan leggen met de praktijk. De assistente beoordeelt de digitale formulieren tijdens de reguliere werktijden, waardoor er minder telefonische druk ontstaat. Op die manier heeft de assistente meer tijd voor de patiënten die het telefonisch contact wel nodig hebben en om aanvullende spreekuurtaken vorm te geven. Ook zorgt de digitale triage ervoor dat er al meer informatie beschikbaar is voor het spreekuur, hetgeen tijdwinst oplevert voor de assistente en de huisarts.

De proef van afgelopen jaar met de digitale triage gaf zoveel vertrouwen, dat Huisartsencoöperatie West-Brabant deze digitale triage nu geleidelijk in de hele regio gaat uitrollen. Directeur Martijn Kilsdonk licht toe: “Digitalisering is nodig om de druk op de huisartsenzorg in onze regio te verlagen. Digitale oplossingen zijn altijd ondersteunend aan de persoonlijke huisartsenzorg die voor al onze inwoners bereikbaar moet blijven.”